ÜCRETSİZ KARGO FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Neden Hukuk Akademisi

Deneyimi Geleceğe Taşıyoruz...

Hukuk disiplininin farklı branşlarında uzmanlaşmak isteyen avukatlara en uygun öğrenim programlarını sunarak hayalleri ve kariyer hedefleri arasında kısa bir yol açmaya çalışan Hukuk Akademisi, bu yolun

engelsiz, hızlı ve inşa edilebilir olması için en etkili aracın “Mesleki Öğrenim” olduğuna inanıyor.

İNŞA EDİLEBİLİR MESLEKİ GELİŞİM

Günümüz dünyasında neredeyse tüm meslek grupları çağın yeni bağlamı olan değişim ve gelişim kültürüne uyum sağlamaya çalışıyor. Bilgi’nin edinimi ve etkin yönetimi konusunda uygun stratejiler ortaya koyabilen, sürekli gelişim ve yeniye adaptasyon yeteneğine sahip tüm birey ve kurumlar rekabet avantajlarını sürekli kılmak için tek bir araca ihtiyaç duyuyor; EĞİTİM!

21. yüzyıl insanının ancak hayat boyu öğrenmeyi ve gelişmeyi yaşam biçimi haline getirmesi durumunda başarılı olabileceği bilinen bir gerçek. Bireylerin mesleki gelişimine yön veren ve çoğu rastlantısal denilebilecek etkenlere kıyasla, profesyonel gelişimi “kariyer planları” ve “uzmanlık hedefleri”ne paralel olarak inşa edilebilir kılan tek yöntem ise mesleki öğrenim.

TILSIMLI SÖZCÜK BİLGİ

Bilginin edinimi ve kullanımı şüphesiz her meslek grubu için önemli fakat avukatlık mesleği özelinde söz konusu önem hayati bir anlam taşıyor. Yaşam boyu mesleki gelişimin ve yeniye adapte olmanın zorunluluk arz ettiği avukatlık mesleğinde öğrenme kültürünü içselleştirmiş ve değişim-dönüşüm süreçlerine adapte olabilmiş avukatlar mesleki başarıya daha kolay ulaşıyor.

 

2013 yılından bu yana “Deneyimi Geleceğe Taşıyoruz” sloganı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Hukuk Akademisi, mesleki bilgi, deneyim ve tecrübe’nin standardize edilmiş yaklaşım ve teknikler ile avukatlara aktarılmasını amaçlıyor. Hukuk disiplininin farklı branşlarında uzmanlaşmak isteyen avukatlara en uygun öğrenim programlarını sunarak hayalleri ve kariyer hedefleri arasında kısa bir yol açmaya çalışan Hukuk Akademisi, bu yolun engelsiz, hızlı ve inşa edilebilir olması için en etkili aracın “Mesleki Öğrenim” olduğuna inanıyor.

İSTEK VE BEKLENTİLER

İnsanları yöneten istek ve beklentiler, yerini öğrenme eylemine bırakabilecek besleyici bir çevreye ihtiyaç duyar. Öğrenmek yalnızca alarak kazanılan bir edinim değildir, aynı zamanda katılımcı olmayı, etkilemeyi ve yaratıcı olmayı gerektirir.  Hukuk Akademisi bünyesinde dizayn edilen tüm öğretim programları, bireyin mesleki gelişimini teşvik edebilmek için en uygun androgojik araç ve teknikler ile donatılmıştır.